Щодо можливих проявів корупції в діяльності Луганської обласної служби зайнятості, а також корупційних правопорушень або ж правопорушень, пов’язаних з корупцією, просимо інформувати в зручній для Вас формі Луганський обласний центр зайнятості

     телефон +38 (067) 642-24-02

на електронну поштову скриньку: ocz.locz@gmail.com.

Гаряча лінія провідного інспектора з питань запобігання та виявлення корупції Державного центру зайнятості: +38 (095) 723-65-45

У своїй діяльності провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції керується Конституцією УкраїниЗаконом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Наказом НАЗК від 27.05.2021  № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» (зі змінами), наказами МінекономікиМінсоцполітики, Державного центру зайнятості, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами.


ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Корупція впливає на всі сфери суспільного життя і зачіпає інтереси усіх громадян. Ефективна боротьба з корупцією можлива тоді, коли кожен громадянин обізнаний із своїми можливостями викривати корупцію, впевнений у належному захисті його прав від можливих заходів негативного впливу, а у суспільстві сформована повага до викривачів корупції як відповідальних громадян.

Розгляд повідомлень про корупцію в Державному центрі зайнятості здійснюється безпосередньо провідним інспектором з питань запобігання та виявлення корупції за сукупності наступних умов:

 містить інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (надалі – Закон):
 порушення обмежень щодо отримання подарунка;
 запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 порушення встановлених обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб;
 порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 порушення вимог фінансового контролю;
 порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання та виявлення корупції;
 порушення вимог проведення спеціальної перевірки;
 якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи;
 повідомлення містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

КАНАЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ:

внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки;

регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.

Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (надалі – корупційне правопорушення), вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби. Відповідно до пункту 1 статті 53Закону України: «Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень …»

Повідомлення буде розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. У разі недотримання вказаних вимог, повідомлення не розглядається. Також не розглядаються повідомлення, в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров’ю чи майну посадових осіб, а також членів їх сімей. Текст таких повідомлень буде надсилатись до правоохоронних органів.

Відповідь заявнику про результати розгляду повідомлення надається, у разі зазначення ним поштової адреси або електронної пошти.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ


Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V)

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України  від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»

Закон України  від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України  від 07.04.2011 № 3207-VII « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

Закон України від 18.04.2013 № 221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією»

Закон України від 14.05.2013 № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

Закон України від 25.12.2015 № 922-VII «Про публічні закупівлі»

 

АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011  «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвержене постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”,

 

НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

Наказ Мінюсту України від 11.01.2012 № 39/5 «Про завтердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Наказ Мін’юсту України від 23.06.2010 № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”,

Наказ Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”,

Наказ Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”,

 

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентсва  з питань запобігання корупції  про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 16 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій відповідно до Закону України « Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства  з питань запобігання корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 10.02.2017 № 56 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства  з питань запобігання корупції  від 29.09.2017 № 839 «Про  затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.09.2012 № 986 “Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”,

Наказ Мін’юсту України 18.03.2015 № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи»

 

Міністерство юстиції України та Національне агентство з питань запобігання корупції затвердили порядок автоматизованого доступу Системи логічного та арифметичного контролю декларацій до 3-х державних реєстрів Мін’юсту: Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей і Реєстру актів цивільного стану.

15.11.2019

За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадові особи юридичних осіб публічного права, згідно Закону України «Про запобігання корупції» притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

20.05.2019

3 жовтня відбулось навчання фахівців ДНЗ «Луганський центр ПТО ДСЗ» з актуальних питань щодо сприяння антикорупційного законодавства. Навчання проводили спеціалісти Луганського обласного центру зайнятості – начальник юридичного відділу Любомира Осмоловська та провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції Інна Головненко.

04.10.2018

Законом визначено правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії захисту; забезпечено умови для розкриття інформації про корупцію.

23.12.2019

З 18.10.2019 набрав чинності Закон України від 02.10.2019 № 140 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» (далі – Закон).

11.11.2019

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 01.01.2019 розпочався черговий етап подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічних декларацій за 2018 рік.

28.01.2019

5 жовтня в Кремінському районному центрі зайнятості відбулась нарада директорів базових центрів зайнятості за підсумками діяльності за 9 місяців поточного року.

10.10.2018

АНОНІМНА АНКЕТА «СТОП КОРУПЦІЯ!!!»

25.07.2018