У структурі Луганського обласного центру зайнятості працює інспектор з питань запобігання та виявлення корупції.

     телефон (06452) 2-19-03

У своїй діяльності інспектор керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 (зі змінами), наказами Мінсоцполітики, Центрального апарату Служби, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами .


ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ


Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V)

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України  від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»

Закон України  від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України  від 07.04.2011 № 3207-VII « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

Закон України від 18.04.2013 № 221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією»

Закон України від 14.05.2013 № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

Закон України від 25.12.2015 № 922-VII «Про публічні закупівлі»

 

АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011  «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвержене постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”,

 

НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

Наказ Мінюсту України від 11.01.2012 № 39/5 «Про завтердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Наказ Мін’юсту України від 23.06.2010 № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”,

Наказ Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”,

Наказ Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”,

 

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентсва  з питань запобігання корупції  про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 16 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій відповідно до Закону України « Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства  з питань запобігання корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 10.02.2017 № 56 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства  з питань запобігання корупції  від 29.09.2017 № 839 «Про  затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.09.2012 № 986 “Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”,

Наказ Мін’юсту України 18.03.2015 № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи»

 

Законом визначено правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії захисту; забезпечено умови для розкриття інформації про корупцію.

23.12.2019

З 18.10.2019 набрав чинності Закон України від 02.10.2019 № 140 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» (далі – Закон).

11.11.2019

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 01.01.2019 розпочався черговий етап подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічних декларацій за 2018 рік.

28.01.2019

5 жовтня в Кремінському районному центрі зайнятості відбулась нарада директорів базових центрів зайнятості за підсумками діяльності за 9 місяців поточного року.

10.10.2018

АНОНІМНА АНКЕТА «СТОП КОРУПЦІЯ!!!»

25.07.2018

Міністерство юстиції України та Національне агентство з питань запобігання корупції затвердили порядок автоматизованого доступу Системи логічного та арифметичного контролю декларацій до 3-х державних реєстрів Мін’юсту: Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей і Реєстру актів цивільного стану.

15.11.2019

За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадові особи юридичних осіб публічного права, згідно Закону України «Про запобігання корупції» притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

20.05.2019

3 жовтня відбулось навчання фахівців ДНЗ «Луганський центр ПТО ДСЗ» з актуальних питань щодо сприяння антикорупційного законодавства. Навчання проводили спеціалісти Луганського обласного центру зайнятості – начальник юридичного відділу Любомира Осмоловська та провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції Інна Головненко.

04.10.2018

Значне місце у світі в боротьбі з корупцією та закріплення міжнародних норм протидії хабарництву займає Конвенція по боротьбі з хабарництвом ОЕСР (офіційно Конвенція про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб при здійсненні міжнародних комерційних угод). Ця конвенція спрямована на зниження корупції у країнах, що розвиваються, шляхом заохочення санкції проти хабарництва у міжнародних ділових операціях.

19.06.2018