Вид обмежень

Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» діє з 26.04.15р.

 

Обмеження щодо використання службового становища

     

Забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав) для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях).

 

Обмеження щодо одержання подарунків

 

Забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають /одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової) для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні посадової особи.

Можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, вказаних вище, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка (з 01.01.2019р. - 1921 грн) одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами (особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта)

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Подарунки, одержані як подарунки підприємству є відповідно державною власністю і передаються підприємству у встановленому порядку.

 

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

 

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника та керівника відповідного органу, спеціально уповноваженого у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника та керівника відповідного органу, спеціально уповноваженого у сфері протидії корупції.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником та керівником відповідного органу, спеціально уповноваженого у сфері протидії корупції.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в підрозділі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності сумнівів щодо можливості одержання подарунка, особа має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

Посадові особи несуть відповідальність за:

Вид порушення

Адміністративна відповідальність (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

 

Ст.1725 Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

 - тягне за собою накладення штрафу від ста (1700 грн) до двохсот (3400 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному  стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті,

- тягне за собою накладення штрафу від двохсот (3400 грн) до чотирьохсот (6800 грн)  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися  певною діяльністю строком на один рік.

 

Кримінальна відповідальність (Кримінальний кодекс України)

 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

 

Ст.368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної  вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

- карається штрафом від однієї тисячі (17000 грн) до тисячі п’ятисот (25500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

Діяння, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі (>1700 грн)

- карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

Діяння, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі (>3400 грн)

- карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі (>8500 грн) карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

 

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

 

Ст.369 Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

- караються штрафом від п’ятисот (8500 грн) до семисот п’ятдесяти (12750 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.

Діяння, вчинені повторно

- караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот (8500 грн) до однієї тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян, з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією.

Діяння, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне  становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб,

- караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією.

Діяння, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником,

- караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією.

 

Провокація підкупу

 

Ст.370 Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот (4250 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дисциплінарна відповідальність

 

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку – догана, звільнення