Згідно ч. 1, 3 ст. 422 Закону України «Про зайнятість населення» для отримання та продовження строку дії дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці.

28.04.2020

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 01.01.2019 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який складає 1921 грн.; розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року складає 4173 грн.

09.01.2019

Відповідно до ст. 42 2 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії, які надає роботодавець територіальному органу державної служби зайнятості (далі-Перелік).

28.04.2020

З метою однозначного застосування пункту 3 частини другої статті 425 Закону України „Про зайнятість населення” звертаємо увагу на наступне.

06.11.2018