За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадові особи юридичних осіб публічного права, згідно Закону України «Про запобігання корупції» притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Кримінальним кодексом України (далі - КК України) передбачена відповідальність за вчинення таких корупційних правопорушень (злочинів):

-   зловживання владою або службовим становищем (стаття 364 КК України);

  • декларування недостовірної інформації (стаття 366і КК України);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 КК України);
  • пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (стаття 369 КК України);
  • зловживання впливом (стаття 369 КК України );
  • провокація підкупу (стаття 370 КК України).

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) закріплено такі види адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією:

  • порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 1725 КУпАП );
  • порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726 КУпАП);
  • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727 КУпАП);
  • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 1728КУпАП);
  • невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729 КУпАП).

До дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення винні особи притягаються на підставі норм Кодексу законів про працю України. За вказані порушення до особи може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана чи звільнення.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання своїх повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.