Згідно ч. 1, 3 ст. 422 Закону України «Про зайнятість населення» для отримання та продовження строку дії дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці.

28.04.2020

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 01.01.2019 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який складає 1921 грн.; розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року складає 4173 грн.

09.01.2019

Відповідно до частини третьої статті 427 Закону України «Про зайнятість населення» у разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 428 цього Закону, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про видачу або продовження дії, або внесення змін до дозволу у строки, встановлені статтею

03.07.2018
При подачі копії проектів трудових договорів (контрактів), поданих роботодавцями до регіонального центру зайнятості, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ). Пункт 5.27 ДСТУ зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.
27.06.2018

До відома роботодавців! В зв’язку з набуттям чинності Закону України №2058-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» з 27.09.2017 року, змінено розмір  плати за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Так, відповідно до статті 42 Закону України «Про зайнятість населення»:

1. Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:

16.01.2018

Відповідно до ст. 42 2 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії, які надає роботодавець територіальному органу державної служби зайнятості (далі-Перелік).

28.04.2020

З метою однозначного застосування пункту 3 частини другої статті 425 Закону України „Про зайнятість населення” звертаємо увагу на наступне.

06.11.2018

На виконання пункту 3 частини другої статті 421 Закону України "Про зайнятість населення" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018р. №154-р (далі – розпорядження) затверджений перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні.

03.07.2018

Луганський обласний центр зайнятості звертає увагу роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства, що 01.01.2018 року набув чинності Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» №2246-VІІІ, яким встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року у розмірі – 1762 грн. та мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3723 грн.

 

16.01.2018

Шановні роботодавці!

Звертаємо увагу, що 27.09.2017 набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 № 2058, яким внесені зміни до Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Змінено редакцію частини першої, другої і третьої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» та розділ VII Закону доповнений статтями 421-4210.

18.09.2017