Згідно ч. 1, 3 ст. 422 Закону України «Про зайнятість населення» для отримання та продовження строку дії дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці.

В заяві роботодавець вказує посаду іноземця згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Відповідно до «Основних положень» Національного класифікатору України, класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327 (далі – КП), окремі професійні назви робіт у класифікаторі професій записано з використанням дужок.

Дослівний збіг назви посади із професійною назвою роботи в КП ще не означає, що посада відповідає Класифікатору. Посада має відповідати принципам професійної класифікації, викладеним в описовій частині КП та Додатку В.

У дужках, відповідно до прийнятої структури класифікатору професій, може визначатися:

1) вид економічно діяльності або напрям використання професійної назви роботи;

2) складові професійної назви роботи;

3) споріднена (однотипна) професійна назва роботи;

4) загальноприйнятий іншомовний синонім.

Отже, у більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад:

- директор (начальник, інший керівник) підприємства - директор підприємства;

- фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) - маркетолог;

- менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – менеджер в оптовій торгівлі;

- кінооператор (фотооператор) бортовий – кінооператор бортовий;

- менеджер (управитель) із фінансового лізингу – управитель із фінансового лізингу;

тощо.