14.08.2021 набрав чинності Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX (далі – Закон № 1667-IX), яким внесено зміни до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI  (далі- Закон № 5067-VI) в частині видачі роботодавцям, які мають статус резидента Дія-Сіті, дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для гіг-спеціалістів.

Відповідно до положень Закону № 1667-IX резидентом Дія Сіті є юридична особа, яка відповідно до цього Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі.

Реєстр Дія Сіті - реєстр, який ведеться в електронній формі та містить інформацію про юридичних осіб, які перебувають або перебували у статусі резидента Дія Сіті;

Набуття статусу резидента Дія Сіті за Законом № 1667-IX є добровільним. Для набуття статусу резидента Дія Сіті юридична особа має звернутися до уповноваженого органу із заявою в порядку, визначеному цим Законом.

Для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів - на підставі гіг-контрактів, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб - підприємців, - на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством.

Гіг-спеціаліст - фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем.

Гіг-контракт - цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V Закону № 1667-IX.

Згідно із статтею 42 Закон № 5067-VI резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання відповідного дозволу.

 Разом з тим, резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, визначеному цим Законом. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, передбачені Розділом VII Закону № 5067-VI.

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері зайнятості та трудової міграції, такі документи:

1) заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

4) копія гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону № 1667-IX Кабінет Міністрів України зобов’язано у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним.

До затвердження форм заяв з відповідними змінами, рекомендуємо роботодавцям, які мають статус резидента Дія Сіті та бажають отримати дозвіл на застосування іноземців та осіб без громадянства для гіг-спеціалістів, використовувати опрацьовану Державним центром зайнятості форму заяви щодо отримання дозволу (додається).

Також повідомляємо, що гіг-спеціалісти віднесені до особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні. Дозвіл на застосування праці гіг-спеціаліста видається на строк дії гіг-контракту, але не більше як на три роки.

ЗАЯВА про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства