Значне місце у світі в боротьбі з корупцією та закріплення міжнародних норм протидії хабарництву займає Конвенція по боротьбі з хабарництвом ОЕСР (офіційно Конвенція про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб при здійсненні міжнародних комерційних угод). Ця конвенція спрямована на зниження корупції у країнах, що розвиваються, шляхом заохочення санкції проти хабарництва у міжнародних ділових операціях.
ЦІКАВО ЗНАТИ
Значну роль займає законодавче врегулювання на державному рівні, які містять різного роду уточнення, зокрема:
-    найбільш жорстку з усіх країн норму щодо так званих «подарунків» встановлено у США: там член законодавчої гілки влади може отримувати їх за умови, що їхня вартість не перевищує 50 доларів США;
-    Мексика, мабуть, є єдиною країною, де встановлено верхню межу вартості подарунків, які дозволено отримувати членам законодавчого органу. На відміну від Сполучених Штатів, у Туреччині й Мексиці дозволені подарунки, що не перевищують десяти мінімальних заробітних плат.
В Україні в рамках боротьби та протидії корупції прийнято Закон України «Про запобігання корупції» 14 жовтня 2014 року, в якому:
подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
 
нематеріальні активи,    які надають
/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
Статтею 23 наведеного Закону,

особам, зазначеним у пунктах 1,2 частини першої статті 3 Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити,  одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
1)    у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
2)    якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, можуть приймати подарунки,    які    відповідають  загальновизнаним    уявленням    про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 Закону, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи 
(групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.
Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону.
Відповідно до ст. 24 зазначеного Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
1)    відмовитися від пропозиції;
2)    за можливості ідентифікувати особу, яка
зробила пропозицію;
3)    залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
4)    письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб ’єктів у сфері протидії корупції.
Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків,
виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.
 
У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка, підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону є посадові особи юридичної особи публічного права, а саме, державної служби зайнятості, що зазначені в пункті 2 частини першої статті 3 Закону «Про запобігання корупції».

УВАГА!
Якщо Вам стало відомо про можливі прояви корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією,  в діяльності Луганської обласної служби зайнятості та ДНЗ «Луганський Центр ПТО ДСЗ», просимо повідомити    провідного інспектора за питань запобігання та виявлення корупції Луганського обласного центру зайнятості за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 20в та  за номером (06452)21903 або Державного центру зайнятості за адресою:м.Київ, вул.Експланадна, 8/10 та за номером (044)2843886
А також Національне агентство з питань запобігання корупції:
 +38(044)200-06-91; факс: +38(044)200-06-97