Підготовка, перепідготовка за робітничими професіями:

 

1

Верстатник деревообробних верстатів

2

Кухар

3

Пекар

4

Столяр

 

Інші професії (спеціальності, напрями або галузі знань), для навчання за якими заклад освіти має ліцензію на право надання освітніх послуг.