Відповідно до п. 3 Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 269, у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 №1553, Луганський обласний центр зайнятості повідомляє про проведення відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання. Орієнтовний перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими проводиться відбір закладів освіти, додається.

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються спеціалістами відділу організації профнавчання у приміщенні Луганського обласного центру зайнятості за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 20В, к.216; контактний телефон: (06452) 2-19-30:

- 17.12.2019 року, з 8-00 до 17-00 – пропозиції щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних;

- 18.12.2019 року, 8-00 до 17-00 – пропозиції щодо організації професійного навчання та щодо організації проживання в період навчання чи тільки з організації проживання в період навчання.

 

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

- інформацію про наявність у закладі освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угрупування Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

- інформацію про наявність у закладі освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

- робочий навчальний план за робітничою професією, розроблений на основі державних освітніх стандартів, типових навчальних програм або робочий план щодо напрямку підвищення кваліфікації за професією (спеціальністю);

- кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

- інформацію в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

- інформацію в довільній формі про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

2) щодо організації проживання в період навчання:

 -інформацію в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання,

 - інформацію в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством,

- кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Заклади освіти - учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

 -  місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Луганська область);

  • наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класіфікаційного угрупування Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
  • наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;
  • наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Між центром зайнятості та закладом освіти, який пройшов відбір та включений до Переліку закладів освіти за результатами відбору, укладається Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.