Відповідно до п. 4 Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 843/23375, Луганський обласний центр зайнятості повідомляє про проведення відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання в 2019 році. Орієнтовний перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими проводиться відбір навчальних закладів, додається.

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних, які будуть проходити навчання за договорами з навчальними закладами, – 1400 осіб, у тому числі тих, які потребуватимуть місця для проживання – 110 осіб.

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються з 8-00 30 листопада 2018 року до 17-00 18 грудня 2018 року у приміщенні Луганського обласного центру зайнятості за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 20В, к.216;  контактний телефон: (06452) 2-19-30, (066) 830-75-22.

Для участі у відборі навчальні заклади, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – навчальні заклади) подають пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1. Копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, – у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками.

2. Кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, для прогнозованої кількості слухачів у групі 7 осіб - з метою єдиного підходу до розрахунку витрат при розгляді пропозицій.

3. Інформацію про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством.

4. Кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складений відповідно до законодавства.

5. Інформація про наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.

6. Робочі навчальні плани з підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за професіями та напрямками підвищення кваліфікації, які пропонуються навчальним закладом.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до територіального органу з написом: «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)» або «На відбір навчальних закладів (проживання)».

Навчальні заклади - учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі та до дати засідання Комісії мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

Критеріями прийнятності навчальних закладів-претендентів на участь у відборі є: подання всіх зазначених документів щодо організації професійного навчання, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, місце розташування навчального закладу або подання всіх зазначених документів щодо проживання в період навчання, відповідність умов проживання вимогам законодавства.

 Засідання комісії по відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання відбудеться 19 грудня 2018 року о 10-00 у приміщенні Луганського обласного центру зайнятості за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 20В, к. 216. 

Для участі у розкритті конвертів з пропозиціями навчальних закладів запрошуються представники навчальних закладів, що подали пропозиції на участь у відборі. 

Комісія, за результатами розгляду поданих документів, враховуючи вартість навчання та (або) проживання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, місце розташування навчального закладу, приймає рішення про відбір одного чи декількох навчальних закладів за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які забезпечать професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних відповідно до законодавства.

Про результати відбору навчальні заклади будуть повідомлені протягом десяти робочих днів з дня прийняття комісією рішення.

Рішення Комісії є підставою для укладення договорів з навчальними закладами про професійне навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання.