Додаток до Наказу Луганського ОЦЗ

                                                                                                                                             від 26.10.2021 № 87

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Луганський обласний центр зайнятості

93400, м. Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 20-В

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 08.00-17.00

П’ятниця 08.00-15.45

Обідня перерва: 12.00-12.45

3

Телефон (довідки)

Телефон – (064) 522-19-03;

                   (064)522-70-30

Інформація про Центр надання адміністративних послуг

4

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

5

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг:

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький район, бульвар Дружби Народів, 32

6

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Понеділок: 8:30 – 15:30;

Вівторок: 8:30 – 15:30;

Середа: 8:30 – 15:30;

Четвер: 9:30 – 20:00;

П'ятниця: 8:00 – 15:00;

Субота: 8:00 – 15:00

7

Телефон (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайту суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (064) 524-43-37, 095-368-40-06

Електронна пошта: cnap@sed-rada.gov.ua Веб-сторінка: htth://cnap.sed-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

8

Закони України             

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами; Закон України «Про адміністративні послуги»

9

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858  «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

Умови отримання адміністративної послуги

10

Підстава для одержання адміністративної послуги

Стаття 42 Закону України «Про зайнятість населення»

1. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

2. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі - дозвіл) на кожній посаді.

Резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу. Резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, визначеному цим Законом. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, передбачені цим розділом.

Стаття 42-1 Закону України «Про зайнятість населення»

1. Роботодавець отримує також дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

1) відряджені іноземні працівники;

2) внутрішньокорпоративні цесіонарії;

3) іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

2. Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, є:

1) іноземні високооплачувані професіонали;

2) засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;

3) випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;

4) іноземні працівники творчих професій;

5) іноземні ІТ-професіонали;

6) гіг-спеціалісти.

3. Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

1) п’ять мінімальних заробітних плат - іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України "Про освіту";

2) десять мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників.

4. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, зазначених у частині другій цієї статті.

11

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Стаття 42-2 Закону України «Про зайнятість населення»

1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

1)  заява за формою (додаток 1), встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, чи роботи (послуги), які виконуватиме (надаватиме) гіг-спеціаліст, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

2. Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

1) випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

2) іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

3) відряджених іноземних працівників - копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

4) внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

5) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Для працевлаштування засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.

Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності - комп’ютерне програмування.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця статусу резидента Дія Сіті.

4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

5. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або через уповноважену ним особу до Луганського обласного центру зайнятості чи/або до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

13

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Платна.

Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, плата за видачу дозволу не справляється.

У разі платності:

13.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами.

13.2

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:

Для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

Для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

Для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

13.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби (у відповідному районі).

14

Строк надання адміністративної послуги

Протягом семи робочих днів з дня отримання заяви.

15

Перелік підстав для зупинення надання адміністративної послуги

Подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

Подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

Невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

Наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

16

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

Не усунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

Подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

17

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

Відмова у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

18

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про видачу надсилається (видається) заявникові (уповноваженій ним особі) поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу протягом двох робочих днів з дня його прийняття і  розміщується на сайті Луганського обласного центру зайнятості 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

При поданні пакету документів до Луганського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.1

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

1.2

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Порядку

Начальник, заступник начальника,

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом 1 робочого дня з дати надходження заяви

1.3

Прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів

1.4

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

1.5

Оформлення та видача дозволу

Начальник, заступник начальника,

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Після сплати коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Казначейства відповідного району

При поданні пакету документів до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

2.1

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

Центр надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

У день надходження

2.2

Передача вхідного пакету документів суб’єкта звернення відповідальній особі територіального органу Державної служби зайнятості

Кур’єр ЦНАПу

ЦНАП

У день надходження або не пізніше  наступного робочий дня з дня находження

2.3

Відмітка про отримання від ЦНАПу та реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви роботодавця

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

2.4

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом наступного робочого дня після прийняття заяви

2.5

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо видачі дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Сім робочих днів з дня отримання заяви

2.6

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Двох робочих днів з дати прийняття рішення

2.7

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Десяти робочих днів з дня отримання роботодавцем рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення

2.8

Оформлення дозволу

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

В день прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості

2.9

Передача дозволу або

письмової відмови з посиланням на чинне законодавство у ЦНАП

Кур’єр ЦНАП

ЦНАП

У перший  день оформлення

2.10

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Адміністратор ЦНАП

ЦНАП

У день звернення

             

 

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

_____________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи - підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці _____________________________________

(прізвище,

________________________________________________________________________________

ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

на строк ________________________________________________________________________

(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України
“Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) __________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

  • іноземним найманим працівником;

  • відрядженим іноземним працівником;

  • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

  • іноземним високооплачуваним професіоналом;

  • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

  • іноземним працівником творчої професії;

  • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

  • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

  • іноземним ІТ-професіоналом;

  • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ___________________________________________________________________.

(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти ___________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” _________________________________________

________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Контактний телефон _________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця)

_____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

МП (за наявності)