Додаток до Наказу Луганського ОЦЗ

                                                                                                                                                         від 26.10.2021 № 87

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Луганський обласний центр зайнятості

93400, м. Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 20-В

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 08.00-17.00

П’ятниця 08.00-15.45

Обідня перерва: 12.00-12.45

3

Телефон (довідки)

Телефон – (064) 522-19-03;

                   (064)522-70-30

Інформація про Центр надання адміністративних послуг

4

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

5

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг:

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький район, бульвар Дружби Народів, 32

6

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Понеділок: 8:30 – 15:30;

Вівторок: 8:30 – 15:30;

Середа: 8:30 – 15:30;

Четвер: 9:30 – 20:00;

П'ятниця: 8:00 – 15:00;

Субота: 8:00 – 15:00

7

Телефон (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайту суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (064) 524-43-37, 095-368-40-06

Електронна пошта: cnap@sed-rada.gov.ua Веб-сторінка: htth://cnap.sed-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

8

Закони України             

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами; Закон України «Про адміністративні послуги»

9

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858  «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

Умови отримання адміністративної послуги

10

Підстава для одержання адміністративної послуги

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства здійснюється у разі виникнення однієї з таких обставин:

зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

11

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява на внесення змін до дозволу (додаток 3) та документи, що додаються до неї (за описом):

у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

12

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або через уповноважену ним особу до Луганського обласного центру зайнятості чи/або до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

13

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

14

Строк надання адміністративної послуги

Протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви.

15

Перелік підстав для зупинення надання адміністративної послуги

Подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

Невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

Наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

Невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

16

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

Не усунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

Подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

17

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства зі змінами.

18

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявникові (уповноваженій ним особі) 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

При поданні пакету документів до Луганського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.1

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

1.2

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Порядку

Начальник, заступник начальника,

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом одного робочого дня з дати надходження заяви

1.3

Прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом трьох робочих днів з дня отримання необхідних документів від роботодавця

1.4

Повідомлення заявника про прийняте рішення

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

1.5

Оформлення та видача дозволу

Начальник, заступник начальника,

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Після прийняття рішення про внесення змін до дозволу та його підписання

При поданні пакету документів до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

2.1

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

Центр надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

У день надходження

2.2

Передача вхідного пакету документів суб’єкта звернення відповідальній особі територіального органу Державної служби зайнятості

Кур’єр ЦНАПу

ЦНАП

У день надходження або не пізніше наступного  робочого дня з дня находження

2.3

Відмітка про отримання від ЦНАПу та реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви роботодавця

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

2.4

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом наступного робочого дня після прийняття заяви

2.5

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо внесення змін до дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Трьох робочих днів з дня реєстрації документів

2.6

Оформлення дозволу

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

В день прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості

2.7

Передача дозволу або письмової відмови з посиланням на чинне законодавство у ЦНАП

Кур’єр ЦНАП

ЦНАП

У перший день з дня оформлення

2.8

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Адміністратор ЦНАП

ЦНАП

У день звернення

 

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

_____________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу внести зміни до дозволу № ___________ на застосування праці ______________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

у зв’язку із:

  • зміною найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи - роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

  • оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

  • зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти _____________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” _________________________________________

_______________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Контактний телефон __________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця)

_____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

МП (за наявності)