Календарний графік заходів, що планується провести обласною службою зайнятості з 10 по 14 вересня 2018 року

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до центру зайнятості за місцем вашого проживання

Дата проведення

Назва заходу

Запрошуються

Мета заходу

Лисичанський МЦЗ

м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, буд. 273

тел.: (251) 7-07-15

10.09.2018,

09-00

Семінар «Легальна зайнятість – це захист соціальних та трудових прав та гарантій громадян»

Жінки до 45 років

Інформування громадян про переваги легальної зайнятості

11.09.2018,

09-00

Семінар «Середній вік та професійна кар’єра»

Особи старше 50 років

Зміна уявлення осіб перед пенсійного віку щодо перспектив професійної самореалізації та кар’єрного зростання, надання інформації про зміни у пенсійному законодавстві, активні заходи державної служби зайнятості

12.09.2018,

10-00

Семінар «Механізми стимулювання створення нових робочих місць. Порядки компенсації (часткової компенсації) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Керівники підприємств, фізичні особи-підприємці

Стимулювання створення роботодавцями нових робочих місць та працевлаштування на них певних категорій громадян, роз’яснення механізмів компенсації або часткової компенсації роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

12.09.2018,

11-00

Презентація професії «штукатур»

Безробітні всіх категорій

Організація професійного навчання безробітних громадян

12.09.2018,

13-00

Семінар «Реалії та перспективи молодіжного ринку праці»

Молодь до 35 років з вищою освітою

Підвищення мотивації молоді до активного пошуку роботи, ознайомлення з навчальними програмами «Лінгва.Скілз», «Прометеус»

14.09.2018,

09-00

Семінар «Служба в Збройних силах України за контрактом»

Незайняте населення віком від 18 до 60 років

Інформування про умови служби в Збройних силах України за контрактом

14.09.2018,

09-00

Семінар «Психологічна мотивація молоді до започаткування власної справи»

Молодь до 35 років

Мотивування молоді до започаткування власної справи

Рубіжанський МЦЗ

м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 34

тел.: (253) 7-63-62, факс 7-63-62

11.09.2018

Семінар з керівниками ПОУ, кадровими службами

Керівники ПОУ

Надання повного комплексу соціальних послуг

Сєвєродонецький МЦЗ

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 116

тел.: (252) 5-18-68, факс: 5-43-04

10.09.2018,

11-00

Презентація професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Безробітні, роботодавці

Презентація професії  безробітним особам, «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

11.09.2018

09-00

Профінформаційний семінар для осіб старше 45 років

Безробітні

Допомога в працевлаштуванні безробітних осіб. Середній вік та професійна кар'єра

11.09.2018

10-00

Інформаційний семінар «Молодь на ринку праці» «Основні способи пошуку роботи»

Безробітні

Допомога в працевлаштуванні молоді

12.09.2018

10-00

Консалтинговий центр

Семінар для роботодавців «Послуги служби зайнятості на допомогу роботодавцям»

Роботодавці, ПФУ

Інформування про послуги служби зайнятості, допомога в укомплектуванні кадрами шляхом компенсації ЄСВ, інформування щодо змін у наданні звітності по ЄСВ, початку формування електронної трудової книжки

13.09.2018,

9-00

Презентація роботодавця

Роботодавці, Безробітні, Соціальні партнери

Допомога в працевлаштуванні безробітних осіб, допомога роботодавцям в укомплектуванні вакансій

14.09.2018

10-00

Консалтинговий центр СМЦЗ

День відкритих дверей для новоутворених роботодавців

Роботодавці, соціальні партнери, ПАТ КБ «Приват-банк», ПАТ «Ощадбанк»

Презентація послуг державної служби занятості, надання консультацій з питань законодавства про працю, зайнятість та соціальне страхування, налагодження взаємовигідної співпраці, надання консультацій з питань провадження підприємницької діяльності, ознайомлення з міжнародними програмами щодо надання грантів

Біловодський РЦЗ

смт. Біловодськ, вул. Козюменського, буд 15 -а

тел.: (266) 9-28-46, факс 9-28-46

11.09.2018,

09-00

 

Семінари з ТПР «Підготовка резюме»

Безробітні що перебувають на обліку в РЦЗ

Ознайомлення з поняттям, структурою та правилами написання резюме. Мотивація до працевлаштування. Формування навичок написання резюме та ефективного його використання в процесі пошуку роботи. Підготовка резюме

11.09.2018,

08-00

День відкритих дверей ЦЗ

Зайняте та незайняте населення, учнівська молодь, ВПО, учасники АТО

Інформування громадян щодо послуг, які надає служба зайнятості та  розташування секторів у приміщенні центру зайнятості. Надання інформації стосовно трудового законодавства.

11.09.2018

10-00

Семінари з керівниками, інспекторами ВК, новоствореними СПД, бухгалтерами, роботодавцями ПОУ Біловодського району

Керівники ПОУ, інспектори ВК, бухгалтери ПОУ (15 осіб)

Презентація послуг СЗ, в т.ч. для працевлаштування  соціально вразливих категорій населення. Інформування працівників які підлягають скороченню, про послуги СЗ тощо

12.09.2018,

08-00

Виїзний захід в ОТГ

Зайняте та незайняте населення (мешканці ОТГ), в т.ч. ВПО та учасники АТО, учнівська молодь району

Інформування громадян щодо послуг, які надає служба зайнятості, надання консультацій стосовно діючого законодавства, переваг професійного навчання за направленням ДСЗ, в т.ч. в ДНЗ ЦПТО ДСЗ

12.09.2018,

15-00

Семінар "Техніка пошуку роботи. Співбесіда з роботодавцем"

Безробітні що перебувають на обліку в РЦЗ

Поглиблення власних вмінь та відпрацювання навичок самопрезентації. Структура співбесіди з роботодавцем, формування стратегії поведінки на співбесіді з роботодавцем

12.09.2018,

10-00

Профінформаційні групові заходи для учнівської молоді

Учні Біловодської ЗОШ та Біловодської гімназії в рамках дії студії для учнівської молоді «Професійний навігатор»

Орієнтир у світі професій, знайомство зі станом ринку праці району та учбовими закладами області

13.09.2018,

15-00

Семінар «Легальна зайнятість»

Безробітні що перебувають на обліку

Інформування громадян про переваги легальної зайнятості, що веде за собою забезпечення належних умов та оплати праці на рівні, встановленому державою та пенсійне забезпечення майбутнього

Білокуракинський РЦЗ

смт. Білокуракине, вул. Центральна, буд. 84

тел.: (262) 2-10-24, факс 2-10-24

12.09.2018,

з 09-00 до 12-00

День роботодавця

Роботодавці району, до 10 учасників

Отримання інформації про послуги служби зайнятості знайомство з технологічним ланцюжком роботи центру, відповіді на запитання щодо законодавства про зайнятість та інші

13.09.2018

9-00

Виїзні заходи до ОТГ: Лозно-Олександрівська та Білокуракинська

Для мешканців ОТГ (різні категорії, в тому числі і працедавці) до 60 уч.

Надання послуг з питань працевлаштування, послуг з профнавчання за направленням СЗ та соціального захисту на випадок безробіття

Кремінський РЦЗ

м. Кремінна, пл. Красна, буд. 6 -б

тел.: (254) 3-10-92, факс 2-12-57

11.09.2018,

09-00

Семінар на тему: “Легалізація зайнятості – передумова подолання безробіття"

Керівники підприємств, фізичні особи-підприємці

Висвітлення питань, які пов’язані з процесами трудової міграції в регіонах, легалізації зайнятості та забезпечення гідних умов праці громадян. Пошук сумісних рішень щодо проблем комплектації кадрів.

11.09.2018,

13-00

Презентація професії

Безробітні громадяни, які не мають професії або бажають змінити наявну

Ознайомлення з можливістю  подальшого працевлаштування за професією "продавець продовольчих товарів" та "штукатур"

12.09.2018,

з 09-00 до 13-00

Виїзний захід в об'єднану територіальну громаду

Мешканці Краснорічен-ської селищної ради

Інформування про послуги служби зайнятості. Роз'яснення з питань чинного законодавства, можливість навчання в ДЗ ЦПТО ДСЗ, консультації щодо отримання ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, можливість проходження неформального професійного навчання та інше

12.09.2018,

10-00

Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України

Безробітні особи віком від 25 до 60 років

Інформування учасників заходу щодо умов служби в державній прикордонній службі України, в поліції та в Збройних Силах України, в т.ч. за контрактом, вимоги до кандидатів, ознайомлення з переліком військових спеціальностей та родом військ, обговорення питання щодо грошового забезпечення, умов проживання, медичного обслуговування, забезпечення житлом та соціального захисту

13.09.2018,

09-00

Профінформаційний семінар "Легальна зайнятість"

Безробітні з повною та неповною вищою освітою

Інформування громадян про переваги легальної зайнятості, що веде з собою забезпечення належних умов та оплати праці на рівні, встановленому державою та тимчасове працевлаштування в Ізраїлі

14.09.2018,

з 09-00 до 13-00

Виїзна акція центру зайнятості до Центру надання адміністративних послуг Кремінської РДА

Мешканці району, роботодавці

Надання інформації про послуги, які надає державна служба зайнятості, консультування з питань пошуку роботи, реєстрації в центрі зайнятості та надання послуг згідно чинного законодавства

Марківський РЦЗ

смт. Марківка, пров. Південний, буд. 13

тел.: (264) 9-11-62, факс 9-11-62

10.09.2018,

09-00

Профконсультаційний семінар з техніки пошуку роботи, підготовка резюме, співбесіда з роботодавцем

Безробітні

Сприяння в працевлаштуванні, допомога в складанні резюме.

11.09.2018,

09-00

Профінформаційний семінар «Середній вік та професійна кар’єра»

Безробітні від 45 років.

Формування уявлення осіб середнього віку щодо перспектив професійної самореалізації та кар’єрного зростання, можливість навчання.

12.09.2018,

09-00

Семінар з гендерних питань «Як захистити себе на шляху до гендерної рівності»

Безробітні

Допомога в працевлаштуванні жінкам. Психологічні аспекти допомоги особам, які зазнали насильства

14.09.2018,

09-00

Презентація послуг з профнавчання

Безробітні

Презентація курсів навчання за професіями, за якими відбудеться посадка навчальних груп найближчим часом

Новоайдарський РЦЗ

смт. Новоайдар, пров. Незалежності, буд. 4

тел.: (245) 9-26-93, факс 9-28-41

10.09.2018

10-00

Профконсультаційний семінар для осіб старше 45 років

Для безробітних осіб, яким виповнилось 45 років

Надання консультацій щодо орієнтації на ринку праці та підбору підходящої роботи

11.09.2018

10-00

Презентація навчального закладу ДСЗ (ЦПТО ДСЗ)

Безробітні та шукаючі роботу

Ознайомлення з навчальною базою, формування учбових груп

14.09.2018

09-00

Виїзний профорієнтаційний захід для молоді

Учнівська молодь, Бахмутівська ЗОШ

Професійна орієнтація молоді

14.09.2018

11-00

Виїзна акція служби зайнятості для мешканців села

Мешканці с.Бахмутівка

Надання інформації для мешканців села про послуги. які надає служба зайнятості

Новопсковський РЦЗ

смт. Новопсков, вул. Шкільна, буд. 3

тел./факс: (263) 2-15-80

11.09.2018,

10-00

Профінформаційний семінар «Легальна зайнятість» із залученням провідних юристів Норвезької Ради у Справах біженців та управління ПФУ у Новопсковському районі

Безробітні громадяни

Надання інформації щодо трудових відносин між роботодавцем та найманими працівниками, про види договорів та відмінності між ними; підвищення трудової та соціальної активності населення в сучасних умовах функціонування ринку праці

Попаснянський РЦЗ

м. Попасна, вул. Базарна, буд. 2

тел.: (274) 2-14-55, факс 2-12-49, 2-12-00

10.09.2018

09-00

Мотиваційний тренінг

Безробітні особи, в тому числі ВПО. За участю представників АДРА

Розширення можливостей до самореалізації у професійній сфері

12.09.2018

10-00

Семінар з фізичними особами - підприємцями «Легальна зайнятість – впевненість у майбутньому»

фізичні особи - підприємці

Інформування про послуги, які надає служба зайнятості

Сватівський РЦЗ

м. Сватове, вул. Слобожанска, буд. 5

тел.: (271) 3-44-68  факс 3-15-26

11.09.2018

14-00

Семінар з спеціалістами відділів кадрів підприємств, організацій та установ «Співпраця служби зайнятості і роботодавців - один з головних пріоритетів реалізації ДСЗ»

Спеціалісти відділів кадрів ПОУ Сватівського району

Вирішення проблем забезпечення кадрами підприємств, організацій та установ Сватівського району

13.09.2018

14-00

Семінар з керівниками підприємств, організації, установ та фізичними особами - підприємцями «Забезпечення рівних можливостей для працівників при прийнятті на роботу – позитивний імідж організації та сучасного керівника»

Керівники, спеціалісти відділів кадрів ПОУ Сватівського району

Реалізація Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, в тому числі їх правового забезпечення, ліквідації дискримінації за ознакою статі при вирішенні питання працевлаштування»

Старобільський РЦЗ

м. Старобільськ, кв. Ватутіна, буд. 68

тел.: (261) 2-15-60

11.09.2018,

10-00

Семінар «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці»

Безробітні особи всіх категорій

Підвищення рівня інформованості населення з питань трудової міграції, торгівлі людьми, дітьми, експлуатації дитячої праці

14.09.2018

10-00

Інформаційний семінар «Як розпочати свій бізнес ?»

Безробітні

Надання інформації безробітним, які бажають отримати ОВБД

Троїцький РЦЗ

смт. Троїцьке, вул. Гагаріна, буд. 2-а

тел.: (256) 2-11-07, 2-10-49, факс 2-11-07

11.09.2018,

09-00

Виїзна акція центру зайнятості

Населення громади

Інформування населення щодо послуг служби зайнятості

12.09.2018,

09-00

Профінформаційний семінар "Легальна зайнятість"

Безробітні всіх категорій

Інформування громадян про переваги легальної зайнятості, що веде за собою забезпечення належних умов та оплати  праці на рівні, встановленому державою, та пенсійне забезпечення майбутнього

14.09.2018,

09-00

Семінар "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці"

Безробітні всіх категорій

Забезпечення рівня поінформованості безробітних щодо міграції та працевлаштування за кордоном, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці, а також їх наслідки

Анонс/Подія: 
Анонс події