Луганський обласний центр зайнятості оголошує конкурс на проведення відбору суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг для забезпечення індивідуального та адресного підходу до надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг населенню, в т.ч. соціально незахищеним верствам населення, внутрішньо переміщеним особам, демобілізованим учасникам АТО та членам їх сімей на період 2021 рік.

Інформаційно-консультаційними та профорієнтаційними послугами планується охопити осіб, що звернуться в міські та районні центри зайнятості Луганської області, серед яких такі категорії: внутрішньо переміщені особи; військовослужбовці та учасники АТО, члени їх сімей; особи з інвалідністю; вивільнювані особи; молодь; жінки; безробітні, в т.ч. жителі сільської місцевості; безробітні, які мають тривалу перерву в роботі; особи старше 45 років; безробітні, які мають професійні здібності для започаткування підприємницької діяльності.

Напрямки, за якими будуть здійснюватись інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги:

- Проведення тренінгів для внутрішньо переміщених осіб;

- Проведення тренінгів для військовослужбовців та учасників АТО;

- Проведення тренінгів для окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;

- Проведення тренінгів з питань формування навиків самодопомоги та самореалізації в умовах підвищеної соціальної напруги;

- Проведення мотиваційних тренінгів для молоді.

Пропозиції про участь у відборі суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг (далі – відбір) приймаються з 08-00 години 25 жовтня 2021 року до 17-00 години 05 листопада 2021 року за адресою: 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 20в, Луганський обласний центр зайнятості, контактні телефони 2-19-03, 2-70-30.

Для участі у відборі до пропозиції необхідно подати такі документи:

1.Копія виписки/витягу із Єдиного державного реєстру із зазначенням основного виду економічної діяльності – провадження інформаційної діяльності за відповідними напрямками.

2. Цінова пропозиція з наданням проекту кошторису послуг (наповнюваність груп 10 - 15 осіб).

3. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з надання послуг.

4. Наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг за аналогічними договорами з наданням копій цих договорів.

5. Пропозиції до тематики подавати за структурою: назва тренінгу, мета, цільова аудиторія та програма заходу.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою надавача послуг та надсилається або подається до Луганського обласного центру зайнятості з написом: «На відбір надавачів інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг».

Надавачі послуг-учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі та до дати засідання Комісії мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

Критеріями прийнятності надавачів послуг-претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктами 1-4 цього оголошення, вартість наданих послуг, наявність працівників відповідної кваліфікації; досвід надання аналогічних послуг; ефективність, якість та термін надання послуг; програма за тематикою.

Розкриття пропозицій відбудеться 08 листопада 2021 року о 10-00 за адресою:

93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 20в, Луганський обласний центр зайнятості, зал засідань.

Для участі у розкритті конвертів з пропозиціями надавачів послуг запрошуються представники суб’єктів підприємництва, що подали пропозицію на участь у відборі. Участь є добровільною та не впливає на результати відбору.

Анонс/Подія: 
Анонс події