Юність легковірна і надмірно оптимістична,

 але головне - вона переповнена надій і  упевнена в майбутньому,

 прагне до нього,  не задовольняючись минулим і сьогоденням.

  Арістотель

Молодіжний період розвитку - це один з найважливіших етапів у становленні особистості.

У молодіжному віці людина починає виявляти цікавість до себе, у неї розвивається здібність до самоаналізу. Молода людина переосмислює ту систему цінностей і інтересів, яка була сформована в дитинстві. Самоактулізація є повним виявленням особистістю свого потенціалу, схильностей і талантів. Вона виявляється в індивідуальному бажанні до найбільш глибокого розкриття особистих здібностей, їх подальшому формуванню і вихованню.

Для цього необхідно вибрати професію, визначити сферу діяльності і своє соціальне середовище.

В наш динамічний час постійні зміни соціально-економічної і професійної ситуації  вимагають від людини в її професійному житті, гнучкості, уміння широко і багатогранно підходити до побудови власної професійної кар'єри, зберігаючи внутрішню цілісність. Сучасні умови задають параметри, при яких найважливішу роль грає розвиток самоактуалізованої, самостійної особистості, що уміє реалізувати себе в різних професійних областях.

Самоактуалізація особистості - це основна рушійна сила, що спонукає, мотивує людину до власного зростання і саморозвитку.

На жаль, сьогодні не є виключенням ситуація, коли молоді люди вважають за краще проводити свій вільний час в мережі Інтернет, при цьому вони усвідомлюють, що не розвиваються як особистості. Маючи великі можливості для самореалізації, дана категорія людей не бажає щось змінювати в своєму житті. Швидше за все, це зв'язано, з тим, що потреба в самоактуалізації приходить з віком. Але, оскільки підлітки знаходяться в групі ризику інтернет-залежності, ми вважаємо моральним обов’язком донести всю важливість самоактуалізації. Адже якщо молода людина вважає за краще весь час витрачати у віртуальній реальності, ніяк при цьому не розвиваючись, то в майбутньому йому/їй буде складніше проявити себе як особистість і адаптуватися в різних ситуаціях, чим тому, хто прагне проявити себе, наприклад, в спорті або творчості.

Слід також, звернути увагу на те, що розвиток інформаційних технологій та нанотехнологій, вичерпність природних ресурсів, збільшення чисельності населення на планеті – все це зумовлює зміну навколишнього світу. Зокрема, особлива увага приділяється використанню штучного інтелекту. Отже, це ще раз підтверджує той факт, що поряд із  розвитком «твердих» навичок (hard skills), тобто професійних, що пов’язані з технікою, автоматизмом виконання, необхідно розвивати «м’які» навички (soft skills).  «М’які» навички підпадають під сферу Емоці́йного інтеле́кту – групи ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими. Що, в свою чергу, сприяє розвитку самоактуалізованої, самостійної особистості, що вміє реалізувати себе в різних професійних областях. Відповідно, матиме успішне професійне самовизначення.

Нагадуємо, професійну сферу майбутньої діяльності з урахуванням особистісних схильностей та здібностей можливо визначити за допомогою комп’ютеризованих профорієнтаційних методик на сайтах:

Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри державної служби зайнятості: http://profi.dcz.gov.ua/

Моя професія: консультаційна мережа: https://myprofession.com.ua/

Моя кар’єра:  http://mycareer.org.ua/test

Профорієнтаційний путівник: https://lgocz.gov.ua