Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 422 Закону України «Про зайнятість населення» для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець надає копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем, посвідчену роботодавцем.
При посвідчені копії проекту трудового договору (контракту) слід керуватися наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ 4163-2003). Пунктом 5.27 ДСТУ зазначено, що 

«5.27 Відмітку про засвідчення копії  документа  складають  зі слів
"Згідно  з  оригіналом",  назви  посади,  особистого підпису особи, 
 яка  засвідчує  копію,  її  ініціалів  та  прізвища,  дати  засвідчення копії»

ЗРАЗОК

  "Згідно  з  оригіналом"

директор ТОВ «КРАФТ» _______________ Р.М.Рябінін

                                                          (підпис)

  «___» ________ 20____

               (дата)                        М.П. (за наявності)

Звертаємо увагу, що вимоги ДСТУ 4163-2003 щодо засвідчення копій документів, розповсюджується також  на копію укладеного трудового договору (контракту) з іноземцем, яка подається роботодавцем до Луганського обласного центру зайнятості у строки встановлені ст. 427  Закону України «Про зайнятість населення».