Етапи

Опрацювання звернення про надання

адміністративної

послуги

Відповідальна

посадова особа

Структурний

підрозділ,

відповідальний

за етапи (дію,

рішення)

Строки

виконання

етапів (дія,

рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви та документів, які до неї додаються (за описом)

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям,

заступник

начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям.

Відділ організаційної та інформаційної роботи

Протягом 1 робочого дня

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Закону України “Про зайнятість населення”

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям,

заступник

начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом 1 робочого дня з дати надходження заяви про видачу дозволу та документів, які до неї додаються

3.

Прийняття рішення, щодо видачі дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів у разі відсутності підстав, для зупинення розгляду заяви передбачених частиною третьою статті 42-8 Закону України “Про зайнятість населення”

4.

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю та розміщується на веб-сайті територіального органу)

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям,

заступник

начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям.

Відділ організаційної та інформаційної роботи

Протягом 2 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

5.

Оформлення та видача дозволу

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям,

заступник

начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Після прийняття відповідного рішення при видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства