Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються, територіальним органом

Начальник відділу,

заступник начальника, фахівці відділу 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання документів приймає та реєструє заяву та документи, в цей же день передає до виконавця

2.

 

 

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, фахівці відділу

Відділ рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості

Одразу надає опис прийнятих документів. Протягом 1 робочого дня здійснює перевірку заяви та документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

3

 

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги для прийняття рішення

Робоча група, начальник відділу, фахівці відділу

Відділ рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації документів

4.

Прийняття рішення територіальним органом  Державної служби зайнятості 

Керівник територіального органу  Державної служби зайнятості та/або його заступники

Відділ рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації документів

5.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Начальник відділу, фахівці відділу

Відділ рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості

Протягом 2 робочих днів з дати прийняття рішення

У разі відмови у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.