Етапи

Опрацювання звернення про надання

адміністративної

послуги

Відповідальна

посадова особа

Структурний

підрозділ,

відповідальний

за етапи (дію,

рішення)

Строки

виконання

етапів (дія,

рішення)

1.

Прийом та реєстрація документів, щодо скасування дозволу

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям,

заступник

начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям.

Відділ організаційної та інформаційної роботи

Протягом 1 робочого дня

2.

Розгляд, щодо відповідності наданих документів

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям,

заступник

начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом 1 робочого дня

3.

Прийняття рішення, щодо скасування дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом семи робочих днів

 з дня реєстрації документів

4.

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю та розміщується на веб-сайті територіального органу)

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям,

заступник

начальника відділу організації надання послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям.

Відділ організаційної та інформаційної роботи

Протягом 3 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення