Додаток до Наказу Луганського ОЦЗ

                                                                                                                                             від 26.10.2021 № 87

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Луганський обласний центр зайнятості

93400, м. Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 20-В

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 08.00-17.00

П’ятниця 08.00-15.45

Обідня перерва: 12.00-12.45

3

Телефон (довідки)

Телефон – (064) 522-19-03;

                   (064)522-70-30

Інформація про Центр надання адміністративних послуг

4

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

5

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг:

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький район, бульвар Дружби Народів, 32

6

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Понеділок: 8:30 – 15:30;

Вівторок: 8:30 – 15:30;

Середа: 8:30 – 15:30;

Четвер: 9:30 – 20:00;

П'ятниця: 8:00 – 15:00;

Субота: 8:00 – 15:00

7

Телефон (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайту суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (064) 524-43-37, 095-368-40-06

Електронна пошта: cnap@sed-rada.gov.ua Веб-сторінка: htth://cnap.sed-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

8

Закони України             

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами; Закон України «Про адміністративні послуги»

9

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858  «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

Умови отримання адміністративної послуги

10

Підстава для одержання адміністративної послуги

Продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

11

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

1) заява (додаток 2) за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або через уповноважену ним особу до Луганського обласного центру зайнятості чи/або до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

13

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Платна.

Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, плата за продовження дії дозволу не справляється.

13.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами.

13.2

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:

для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

14

Строк надання адміністративної послуги

Протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви.

15

Перелік підстав для зупинення надання адміністративної послуги

Подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

Подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

Невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

Наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

Невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

16

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

Не усунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

Подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

17

Результат надання адміністративної послуги

Продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

Відмова у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

18

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про продовження строку дії надсилається (видається) заявникові (уповноваженій ним особі) поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу протягом двох робочих днів з дня його прийняття і  розміщується на сайті Луганського обласного центру зайнятості. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

При поданні пакету документів до Луганського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.1

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

1.2

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Порядку

Начальник, заступник начальника,

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом одного робочого дня з дати надходження заяви

1.3

Прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом трьох робочих днів з дня реєстрації документів

1.4

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

1.5

Оформлення та видача дозволу

Начальник, заступник начальника,

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Після сплати коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Казначейства відповідного району

При поданні пакету документів до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

2.1

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

Центр надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

У день надходження

2.2

Передача вхідного пакету документів суб’єкта звернення відповідальній особі територіального органу Державної служби зайнятості

Кур’єр ЦНАПу

ЦНАП

У день надходження або не пізніше наступного робочого дня з дня находження

2.3

Відмітка про отримання від ЦНАПу та реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви роботодавця

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

2.4

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом наступного робочого дня після прийняття заяви

2.5

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості  в області щодо видачі дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Трьох робочих днів з дня отримання заяви

2.6

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Двох робочих дні з дати прийняття рішення

2.7

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Десяти робочих днів з дня отримання роботодавцем рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення

2.8

Оформлення дозволу

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

В день прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості

2.9

Передача дозволу або

письмової відмови з посиланням на чинне законодавство у ЦНАП

Кур’єр ЦНАП

ЦНАП

У перший день оформлення

2.

10

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Адміністратор ЦНАП

ЦНАП

У день звернення

 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_______________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_______________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

_______________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _______________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

до _____________________________________________________________________________

(зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України “Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) __________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

  • іноземним найманим працівником;

  • відрядженим іноземним працівником;

  • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

  • іноземним високооплачуваним професіоналом;

  • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

  • іноземним працівником творчої професії;

  • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

  • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

  • іноземним ІТ-професіоналом;

  • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ___________________________________________________________________.

(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти ____________________________________________________

 

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” _________________________________________

________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Контактний телефон _________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

________________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця)

___________________

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)