Додаток до Наказу Луганського ОЦЗ

                                                                                                                                                        від 26.10.2021 року № 87

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ІЗ СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Луганський обласний центр зайнятості

93400, м. Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 20-В

 

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 08.00-17.00

П’ятниця 08.00-15.45

Обідня перерва: 12.00-12.45

3

Телефон (довідки)

Телефон – (064) 522-19-03;

                   (064)522-70-30

Інформація про Центр надання адміністративних послуг

4

Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

5

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг:

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький район, бульвар Дружби Народів, 32

6

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Понеділок: 8:30 – 15:30;

Вівторок: 8:30 – 15:30;

Середа: 8:30 – 15:30;

Четвер: 9:30 – 20:00;

П'ятниця: 8:00 – 15:00;

Субота: 8:00 – 15:00

7

Телефон (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайту суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (064) 524-43-37, 095-368-40-06

Електронна пошта: cnap@sed-rada.gov.ua Веб-сторінка: htth://cnap.sed-rada.gov.ua

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

8

Закони України             

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами; Закон України «Про адміністративні послуги»

Умови отримання адміністративної послуги

9

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява у довільній формі.

Роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального центру зайнятості чи/або до Центру надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку щодо скасування дозволу за таких обставин:

1)     трудовий договір (контракт) або гіг-контракт з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

2)     припинення виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктом господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

    3)     центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (частина перша статті 4210 Закону України «Про зайнятість населення»)

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто, через уповноважений орган чи особу до Луганського обласного центру зайнятості чи/або до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

12

Результат надання адміністративної послуги

Три робочих дні з дня отримання заяви

13

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення оформляється наказом територіального органу та не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю і розміщується на сайті Луганського обласного центру зайнятості.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЗІ СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

При поданні пакету документів до Луганського обласного центру зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.1

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

1.2

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Порядку

Начальник, заступник начальника,

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Після надходження відповідних документів

1.3

Прийняття рішення щодо скасування дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

3 робочих дні з дня отримання заяви

1.4

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1-2 робочих дні після прийняття відповідного рішення

При поданні пакету документів до Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

2.1

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

 

Центр надання адміністративних послуг (далі ЦНАП)

У день надходження

2.2

Передача вхідного пакету документів суб’єкта звернення відповідальній особі територіального органу Державної служби зайнятості

Адміністратор ЦНАПу

ЦНАП

У день надходження або у наступний робочий день з дня находження

2.3

Відмітка про отримання від ЦНАПу та реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області заяви роботодавця

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви. У разі подання заяви до ЦНАП у четвер після 17.00 та у суботу – на наступний робочий день

2.4

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом наступного робочого дня після прийняття заяви

2.5

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо внесення змін до дозволу

Комісія, директор

Відділ організації надання послуг роботодавцям

3 робочих дні з дня отримання заяви

2.6

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1-2 робочих дні після прийняття відповідного рішення

2.7

Передача результату надання адміністративної послуги до ЦНАПу

Начальник відділу, заступник начальника відділу, провідні фахівці відділу

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Наступного робочого дня  після прийняття рішення

2.8

Видача суб’єкту звернення результату адміністративноїпослуги

Адміністратор ЦНАПу

ЦНАП

1-2 робочих дні після отримання відповідного рішення