Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

 

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Комісія з питань видачі, продовження дії та скасування дозволу на використання праці іноземців, чи осіб без громадянства при Луганському обласному центрі зайнятості

 

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Гагаріна, буд. 20-В

м. Сєвєродонецьк

Луганський обласний центр зайнятості

 

3.

Інформація ,щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четверг : 8:00- 17:00;

п'ятниця : 8:00- 15:45;

обідня перерва : 12:00 – 12:45

 

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги_

тел.(252)-2-19-03

ocz.locz@gmail.com

www. dcz.gov.ua 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної

послуги

 

5.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі Закон)

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Отримання  дозволу на застосування  праці іноземців та осіб без громадянства.

 

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, роботодавець подає такі документи:

- заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

- кольорову фотокартку іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5×4,5 сантиметра;

- копію проекту трудового договору(контракту) з іноземцем або особи без громадянства, посвідчену роботодавцем;

- копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на укр. мову, засвідченим в установленому порядку.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

  1. випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копія диплому про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;
  2. іноземних працівників творчих професій – нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство;
  3. відряджених іноземних працівників-копія договору(контракту), укладеного між укр. та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт;
  4. внутрішньо корпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства в Україну та копії контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
  5. осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

 

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання   адміністративної послуги

Роботодавець подає заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

 

9.

Платність (безоплатність)  надання адміністративної послуги

Платна

 

 

10.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення»

 

11.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:

1) для дозволів на строк від 1-3 років-6 прожиткових мінімумів, встановлені на 01.01 календарного року, в якому надані документи;

2) від 6міс.-1року – 4 прожиткових мінімуми;

3) до 6 міс. – 2 прожиткових мінімуми..

Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання, щодо надання статусу біженця, плата за видачу дозволу не справляється.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається тер. органом центрального органу виконавчої влади, поштою з повідомленням про вручення. Якщо роботодавець не вніс протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дозволу, таке рішення скасовується. 

 

12.

Строк  надання адміністративної послуги

Територіальний орган протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення щодо видачі дозволу.

 

13.

 

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання мотивувального листа, поданого роботодавцем необгрунтованим;

- подання заяви та документів з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону;

- відсутність у Єдиному державному реєстрі юр. осіб, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юр. особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фіз. особи-підприємця, який є роботодавцем.   

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Територіальний орган протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення щодо видачі дозволу.

15.

Способи отримання відповіді(результату)

Рішення щодо видачі оформлюється наказом територіального органу та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення  і розміщується на веб-сайті територіального органу.