Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Комісія з питань видачі, продовження дії та скасування дозволу на використання праці іноземців, чи осіб без громадянства при Луганському обласному центрі зайнятості

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Гагаріна, буд. 20-В

м. Сєвєродонецьк

Луганський обласний центр зайнятості

3.

Інформація ,щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок-четверг: 8:00- 17:00;

п'ятниця: 8:00- 15:45;

обідня перерва : 12:00 – 12:45

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги_

тел.(252)-2-19-03

ocz.locz@gmail.com

www.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі Закон)

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Для роботодавців:

- трудовий договір(контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

- припинено виконання договору(контракту), укладеного між укр. та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

- територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Для центру зайнятості:

- невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у строк (протягом 10роб. днів з дня отримання рішення-дозволу);

- неподання роботодавцем у встановлений Законом строк до територіального органу копії трудового договору(контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства;

- подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу;

- виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;

- наявності рішення про примусове повернення, або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

- встановлення факту застосування праці іноземця чи особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі, або іншим роботодавцем;

- невикористання іноземцем чи особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу ДМС про відмову у визнанні біженцем, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту.

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення злочину.

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подаються особисто, через уповноважений орган чи особу або надсилається поштою.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

9.

Строк надання адміністративної послуги

Загальний строк розгляду заяв.

10.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу

11.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про скасування дозволу оформлюється наказом територіального органу.